Permisjon fra skolen

Permisjon fra skolen

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker sammenhengende (10 skoledager).

Det er rektor som avgjør om det er forsvarlig å innvilge permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil tre dager.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake. Fravær fra skolen utover to uker er foreldrenes ansvar.

Søk om fri fra undervisning