Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Satsene for foreldrebetaling vedtas av kommunestyret.

Sfo-priser skoleåret 2023/2024

Sfo-priser skoleåret 2023/2024
Årstrinn Pris halv plass per måned (opphold til og med 12 timer) Pris hel plass per måned (opphold over 12 timer pr. uke)
1. gratis 900
2. gratis 810
3. 1 970 2 690
4. 1 880 2 530
5. - 7. trinn Gratis for barn med særskilte behov

Ved henting etter stenging kroner 250 per påbegynt time.

  • Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.
  • August og juni faktureres for antall dager det er åpent.
  • Det betales fra 1. til 30. hver måned.
  • Faktura sendes ut i begynnelsen av måneden, med betalingsfrist den 15. 
  • Betaling for mat faktureres sammen med betaling for opphold hver måned.

Mat i SFO

Skolefritidsordningene har tilbud om mat til elevene. Det er samme pris for begge tilbud i SFO: 240 kroner per måned. Dette fordi måltidet er innen alles tilstedeværelse. Betaling for mat faktureres sammen med betaling for opphold hver måned.

Søskenmoderasjon

For familier med to eller flere barn samtidig i SFO betales full pris for første, deretter gis det 30% søskenmoderasjon for de øvrige. 

Redusert betaling  

Det er mulig å få redusert betaling ved lav inntekt i husholdningen for barn i 2. klasse og oppover ut over søskenmoderasjon.

Gå til redusert foreldrebetaling i SFO