SFO

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Vi har 10 kommunale skolefritidsordninger (SFO). Alle barn i målgruppen skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.

Skoler i Stjørdal

Påmeldingsfrist

Det er mulig å melde på barnet til SFO hele året, men ønsker du plass fra starten av et skoleår, er påmeldingsfristen 10. april. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Søke, endre SFO-plass eller si opp. 

Endre eller si opp 

Endring eller oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Det gis ikke permisjon med betalingsfritak. Dersom barnet ikke lenger har behov for plassen, må den sies opp etter vanlige regler.

Åpningstid

Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 06.45 - 16.45. Forøvrig skal åpningstiden være tilpasset behovet ved den enkelte skole. Skolefritidstilbudet har åpent i 10 måneder pr. år.

SFO er stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften og mandag til onsdag før skjærtorsdag. I skolens fridager er SFO åpent såfremt det er påmeldt 3 eller flere barn.

Kontakt din skole for mer informasjon om åpningstider og ferier.

Stjørdal kommune har et eget sommertilbud uavhengig av SFO. Tilbudet heter Kimensommer og har åpent i skolens sommerferie.  

Priser

 

Fra 1. august 2020:

Priser for SFO fra 01.08.20
Årstrinn Pris halv plass per måned Pris hel plass per måned
1. 1 900 2 700
2. 1 825 2 550
3. 1 750 2 400
4. 1 675 2 250

Ved henting etter stenging kr 250 per påbegynt time.

Skolefritidsordningene har tilbud om mat til elevene. Pris per måltid er kr 11.  Betaling for mat faktureres sammen med betaling for opphold hver måned.

 

Moderasjon:

For familier med 3 eller flere barn samtidig i SFO og/eller barnehage, gis det 30% søskenmoderasjon for hvert barn i SFO.

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag.

  • Tidsbegrenset moderasjon eller friplass kan innvilges dersom en familie kommer i en midlertidig krisesituasjon på grunn av sykdom eller lignende. 
  • Moderasjon grunnet barn med særskilte behov. For barn med betydelige funksjonshemninger kan det etter søknad gis moderasjon.

Ved beregning av moderasjon vil også familiens totale hjemmesituasjon og familiens samlede økonomiske situasjon bli vektlagt.

Søknadsfristen er 1. juni for moderasjon i foreldrebetaling fra 15. august. For søknader som kommer inn mellom 1. juni og 1. august, vil moderasjon gjelde fra september. Deretter påfølgende måned.

Søk redusert betaling/moderasjon SFO


Vedtekter og reglement

Vedtekter SFO Stjørdal (PDF, 19 kB)

Reglement for kommunale skolefritidsordninger (PDF, 264 kB)