SFO - skolefritidsordning

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Vi har 10 kommunale skolefritidsordninger (SFO). Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Oversikt over skoler i Stjørdal

Slik søker du

Det er mulig å melde på barnet til SFO hele året, men ønsker du plass fra starten av et skoleår, er påmeldingsfristen 10. april. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp. Du søker om SFO-plass ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo. Påmelding til SFO er bindende og  plassen må sies opp med vanlig oppsigelse dersom behovet endrer seg.
Her finner du veiledning for hvordan du søker SFO-plass.

Søk SFO-plass

Endre eller si opp plassen

Endring eller oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Ønsker du å endre eller si opp plassen gjør du det ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo.
Her finner du veiledning for endring og oppsigelse av SFO-plass.

Endre eller si opp SFO-plass

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Det gis ikke permisjon med betalingsfritak. Dersom barnet ikke lenger har behov for plassen, må den sies opp etter vanlige regler.

Åpningstider og ferier

Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 06.45 - 16.45. For øvrig skal åpningstiden være tilpasset behovet ved den enkelte skole. Skolefritidstilbudet har åpent i 11 måneder per år, men det betales for 10 måneder for ordinært tilbud.

SFO er stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften og mandag til onsdag før skjærtorsdag. I skolens fridager er SFO åpent såfremt det er påmeldt 3 eller flere barn.

Det er mulig å kjøpe til uker dersom det er behov for dette i juni og august. 
Det koster kr. 1200 per uke. per barn. 

Kontakt din skole for mer informasjon om åpningstider og ferier.

Priser fra 1. januar 2021

Pris fra 1. januar 2021
Årstrinn Pris halv plass per måned (opphold til og med 12 timer pr. uke) Pris hel plass per måned (opphold over 12 timer pr. uke)
1. 1950 2775
2. 1875 2620
3. 1800 2465
4. 1720 2310
5. - 7. trinn Gratis for barn med særskilte behov

Ved henting etter stenging kr 250 per påbegynt time.

Mat i SFO

Skolefritidsordningene har tilbud om mat til elevene. Pris per måltid er kr 11.  Betaling for mat faktureres sammen med betaling for opphold hver måned.

Søskenmoderasjon

For familier med to eller flere barn samtidig i SFO betales full pris for første, deretter gis det 30% søskenmoderasjon for de øvrige. (Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage utgår).

Redusert betaling ved lav inntekt

Det er mulig å få ytterligere redusert betaling ved lav inntekt i husholdningen.

Gå til redusert foreldrebetaling i SFO


Reglement og vedtekter

Reglement for kommunale SFO

Vedtekter SFO

Rammeplan SFO

Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet