Skoler i Stjørdal

Skoler i Stjørdal

Oversikt over kommunale skoler

Elvran skole

Forradal skole

Fosslia skole

Halsen barneskole

Halsen ungdomsskole

Haraldreina skole

Hegra barneskole

Hegra ungdomsskole

Kvislabakken skole

Lånke skole

Skatval skole

Skjelstadmark skole

Stokkan ungdomsskole

Stjørdal kulturskole

Stjørdal voksenopplæringssenter

Kontakt

Ann Kristin Geving
Leder
E-post
Telefon 40 55 51 99