Hegra ungdomsskole

Hegra ungdomsskole

Hegra ungdomsskole er en mellomstor ungdomsskole som ligger landlig til i sentrum av Hegra.

Skolen har ca 150 elever og 25 ansatte. Vi mottar elever fra Forradal oppvekstsenter, Skjelstadmark oppvekstsenter og Hegra barneskole. Skolen har som mål å gi et godt skoletilbud til ungdommer med ulike læreforutsetninger bygget på verdier som likeverd, respekt og tillit.

På Hegra ungdomsskole jobber vi kontinuerlig for å skape et godt elevfellesskap, og vi mener at innsatsen som legges ned der er en viktig faktor i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Skolens ansatte jobber sammen mot et felles mål om å styrke elevenes selvfølelse og faglige ferdigheter, og vi opplever at et nært samarbeid med foreldre og foresatte er viktig for å lykkes på det området.  Vi har i tillegg et godt samarbeid med aktører i lokalsamfunnet og kommunens støtteapparat.

Skoleåret 2020/2021 skal Hegra ungdomsskole totalrenoveres og vi ser frem til å flytte inn i et moderne skolebygg som gir oss nye muligheter og mer plass.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Besøk og gjerne på facebook

Adresse

Skjelstadmarkvegen 49, 7520 Hegra

Kartpunkt

Kontakt

Hegra ungdomsskole
E-post
Telefon 74 83 78 20
Mobil 458 78 102
Rachel Johansen
Rektor
E-post
Telefon 74 83 78 20