Skoleskyss grunnskole

Skoleskyss grunnskole

Elever i grunnskolen kan ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis eleven bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har:

  • over 2 km gangvei i 1. klasse
  • over 4 km gangvei i 2. - 10. klasse
  • sykdom ellers skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO 
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknadsfrist er 1. mars

Søk om skoleskyss 

Ved endring av skyssbehov i løpet av skoleåret, må ny søknad fylles ut.
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, § 7-1 (lovdata.no)

T:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen. Det er veldig viktig at elevene tar godt vare på sitt skolekort, og de må alltid ha med skolekortet.