Stokkan ungdomsskole

Stokkan ungdomsskole

Stokkan ungdomsskole er en moderne ungdomsskole i sentrum av Stjørdal.

Skolen har ca 400 elever og 60 ansatte. Vi mottar elever fra Fosslia skole, Halsen skole og Kvislabakken skole. Vi er mottaksskole for nyankomne språklige minoriteter, og er vant til å inkludere elever med et vidt spekter av bakgrunner. Skolebygget er fra 2010, og fremstår fortsatt som meget velholdt og moderne.

På Stokkan ungdomsskole jobber vi godt for å inkludere alle i gode og trygge fellesskap. Vi er levende opptatt av at alle enkeltelever skal utvikle seg til å mestre livene sine etter egne forutsetninger. Mens de er elever hos oss går de fra å være store barn til å bli små voksne. Vi ønsker at de skal lære seg å navigere i hele livet sitt her og nå, og lenge etter at de er ferdige hos oss. Vår viktigste samarbeidspartner er foreldre, og vi samarbeider også godt med andre aktører i lokalsamfunnet og kommunens støtteapparat.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

Finn ansatt - søk på navn eller skole


Besøk oss gjerne på facebook

Adresse

Stokkanvegen 15, 7507 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Stokkan ungdomsskole
E-post
Telefon 74 80 20 00
Torbjørn Morset Størseth
Rektor
E-post
Telefon 74 80 20 02