Kvislabakken skole

Kvislabakken skole

Kvislabakken skole er en offentlig grunnskole for 1.-7.trinn og ligger like utenfor sentrumskjernen i Stjørdal. Vi er med våre 181 elever den minste av sentrumsskolene i Stjørdal.

Skolen har et aktivt og godt SFO-tilbud for elevene på 1.-4.trinn.

Våre elever går videre til Stokkan ungdomsskole etter endt 7.trinn, sammen med elever fra de to andre sentrumsbarneskolene; Fosslia skole og Halsen barneskole.

Skolens visjon:

Ved Kvislabakken skole samarbeider vi for å skape trygghet, trivsel og gode læringsmuligheter.

Satsingsområder 2019/2020:

  • Fagfornyelsen - Skolen jobber aktivt for å være godt forberedt når de nye læreplanene skal tas i bruk i 2020
  • Digitale ferdigheter -  «En til en» på iPad for alle elever
  • Begynneropplæring - Stjørdal kommune deltar i forskningsprosjektet «Funksjonell skriving i de første skoleårene» (FUS) gjennom NTNU og Skrivesenteret

Kvislabakken skole har et engasjert FAU som bidrar til mange positive aktiviteter for våre elever, både i skoletid og på ettermiddagstid. Skolen har også et godt samarbeid med Tangmoen IL og Kvislabakken/Haraldreina skolekorps.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Adresse

Vikanvegen 11, 7512 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Kvislabakken skole
E-post
Telefon 74 83 78 50
Marte Lyng
Rektor
E-post
Telefon 74 83 78 52
Kvislabakken SFO
Telefon 900 39 937
Mobil 476 63 291
Britt Mari Røkke Vik
Daglig leder
E-post
Telefon 900 39 937