Halsen ungdomsskole

Halsen ungdomsskole

Halsen ungdomsskole ligger sentralt ved Kimen kulturhus og har 312 elever og 46 ansatte.

Halsen ungdomsskole satser på fellesopplevelser og legger vekt på faglig og sosial utvikling. Vi jobber spesielt med å styrke elevenes læringsmiljø. For å få til dette jobber vi med flere tema parallelt: Psykisk helse og livsmestring, kjennetegn ved det gode læringsmiljøet, og et inkluderende læringsmiljø gjennom blant annet gjennom deling/to-lærer i enkelte fag.

Skolen har et lavterskel tverrfaglig ressursteam som gir råd og innspill til lærerne på system- og individnivå. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. iPad er et prioritert verktøy ved Halsen ungdomsskole som gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole har en positiv betydning for elever på mange områder i skolen, og er derfor viktig for oss på Halsen ungdomsskole. Et godt samarbeid bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre/foresatte om elevenes læring og utvikling. Vi oppfordrer til foreldreengasjement fra både mødre og fedre!

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Adresse

Stokkanvegen 13 A, 7500 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Halsen ungdomsskole
E-post
Telefon 74 83 57 00
Anita Grimsrud
Rektor
E-post