Skatval skole

Skatval skole

Skatval skole er en barneskole med 260 elever og 40 ansatte, og skolen ligger i landlige omgivelser 1 mil nord for Stjørdal.

Hver dag jobber vi for at skolen skal ha et arbeids- og læringsmiljø preget av trygghet, trivsel og tilhørighet, som skal gi hver enkelt de beste muligheter for læring og personlig utvikling.

Hvert trinn på småskolen har sin egen leirplass i nærområdet med gapahuk og bålplass, som brukes ukentlig på trinnets timeplanfesta utedag. Skolen har flere gode samarbeidspartnere, blant annet et positivt og aktivt FAU som bidrar i skolens utvikling. Sammen med elever fra skolene Lånke, Elvran og Haraldreina, sendes elevene fra Skatval skole videre til Halsen ungdomsskole.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss


Besøk oss gjerne på facebook​​​​​​​

Adresse

Skatvalsvegen 124, 7510 Skatval

Kartpunkt

Kontakt

Skatval skole
E-post
Telefon 74 83 23 00
Espen Tangen Aarnes
Rektor
E-post
Telefon 74 83 23 00