Haraldreina skole

Haraldreina skole

Haraldreina skole ligger ca. 2 km øst for sentrum og er en 1-7 skole med 122 elever.

Våre elever skal over til Halsen ungdomsskole sammen med elevene fra Lånke, Skatval og Elvran skoler.

Vi har fokus på læringsmiljø og relasjonskompetanse for å skape en skole til beste for elevenes læring og utvikling. Gjennom metoder som AART og SPT får elevene trening i sosiale, emosjonelle og relasjonelle ferdigheter.

Skolens beliggenhet med nærhet både til sentrum og naturområder legger grunnlag for allsidige læringsarenaer, og en hensiktsmessig størrelse gir et oversiktlig miljø. Vi har tro på gode fellesopplevelser.  I løpet av året har vi både aktiviteter, turer og samarbeidsprosjekt på tvers av trinn. Vi legger vekt på godt samarbeid og god dialog mellom hjem og skole. Samarbeid med nærmiljøet er også viktig for oss.

Haraldreina skole -  trivsel, mestring og læring.
 

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

 

Besøk oss gjerne på facebook

Adresse

Hognesaunvegen 21, 7513 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Haraldreina skole
E-post
Telefon 74 83 32 00
Mobil 400 22 781
Liv Bente Resell
Rektor
E-post
Telefon 400 22 780
Haraldreina SFO
Telefon 400 22 785
Mobil 400 22 786
Hilde Nilsen
Daglig leder
E-post
Telefon 74 83 32 03