Halsen barneskole

Halsen barneskole

Halsen barneskole er en 1.-7. trinn barneskole, beliggende i Stjørdal sentrum. Fint plassert rett ved kommunens storstue, Kimen.  

Ved skolen er det ca.400 elever og 60 ansatte. Vi er Stjørdal kommune sin mottaksskole for nyankomne språklige minoriteter.

Skolens visjon er:

Halsen – en skole for alle.

Det er en enkel, men samtidig ambisiøs visjon som alle ansatte jobber for at vi skal nærme oss, hver eneste skoledag. Det gjør at vi har et sterkt fokus på inkluderende undervisning. Vi skal være dyktige på at alle elever skal bli møtt der de er, slik at de opplever skoledagen som meningsfull og trives på Halsen sammen med medelevene og oss som jobber her.
 

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Adresse

Skolegata 32, 7504 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Halsen skole
E-post
Telefon 74 83 46 66
Jørn Konradsen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 907 38 314
Halsen SFO
Mobil 918 11 875
Maren Vollan
Leder
E-post