Hegra barneskole

Hegra barneskole

Hegra barneskole ligger ca 9 km øst for Stjørdal sentrum. Vi har i år 176 elever og 31 ansatte. SFO har ca. 30 elever og 6 ansatte.

Hegra barneskoles eldste bygning ble satt opp på slutten av 1950-tallet og skolen ble betydelig utvidet både på 1970-tallet og 1990-tallet. I området ved Hegra ungdomsskole startet det våren 2019 bygging av ny barneskole og denne skal være klar for å ta i bruk 1. januar 2021.

Skolens visjon:

Hegra barneskole i tiden – et sted for læring, kommunikasjon og utvikling.

Samarbeid med elever, foreldre, politikere og nærmiljø er svært viktige faktorer for å utvikle skolen og skolemiljøet til en best mulig læringsarena for elevene. En stadig styrking av skole-hjemsamarbeidet og det å knytte skolen sterkere opp mot lokalsamfunnet er et viktig arbeidsområde for skolen. Dette vil også være en styrke i elevenes læringsarbeid.

Vi har fokus på å skape gode holdninger og god atferd på skolen. Dette er et arbeid det alltid har vært lagt stor vekt på her på Hegra barneskole. Å ha en varm og omtenksom organisasjon i alle ledd og på alle plan, er avgjørende for å kunne ha et trygt og godt skole og læringsmiljø, og derfor legger vi stor vekt på god kommunikasjon og relasjonsbygging i alle ledd. 

Etter endt 7. trinn starter elevene på Hegra ungdomsskole.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Besøk oss gjerne på facebook

Adresse

Mellomriksvegen 1073, 7520 Hegra

Kartpunkt

Kontakt

Hegra barneskole
E-post
Telefon 74 83 45 30
Oddvar Kristian Nergård
Rektor
E-post
Hegra SFO
Mobil 488 99 134
Marion Nielsen Storrvik
Daglig leder
E-post