Fosslia skole

Fosslia skole

Fosslia skole er en offentlig grunnskole fra 1. - 7. trinn og ligger i ytterkanten av sentrumskjernen i Stjørdal kommune. Med våre 442 elever er vi den største barneskolen i kommunen.

Skolen har egen skolefritidsordning fra 1. - 4. trinn.

Elevene ved Fosslia skole går videre til Stokkan ungdomsskole etter 7. trinn og begynner der sammen med elever fra Halsen barneskole og Kvislabakken skole.

Skolens visjon

Fremragende læring i trygge omgivelser.

 I tillegg har skolen to «klubbregler» som sier følgende (og som alle elevene kjenner godt!):

  • Vi er på skolen for å lære.
  • Vi er snille med hverandre.

Satsingsområder 2021/2022:

  • Fagfornyelsen
  • Ipad og digitale ferdigheter
  • DEKOM - Desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med NTNU, for å styrke det faglige innholdet i vårt lokale utviklingsarbeid gjennom tilrettelegging for profesjonelle læringsfellesskap. 
  • Nettverk begynneropplæring - Tidlig innsats, i samarbeid med Skrivesenteret og matematikksenteret

Skolen samarbeider med de to idrettslagene Remyra IL og Stjørdals Blink IL, i tillegg til Halsen skolekorps og kulturskolen i Stjørdal. Skolen har også et samarbeid med Kindseth gård gjennom GSPR (Gården som pedagogisk ressurs).

Besøk oss gjerne på facebook

 

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier ved Fosslia skole

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

Foreldrepulsen

Kontakt

Fosslia skole
E-post
Telefon 74 82 29 10
Åge Pedersen
Rektor
E-post
Telefon 74 82 29 10
Fosslia SFO
Telefon 74 82 29 14
Astrid Eide
Leder
E-post
Telefon 74 82 29 14

Adresse

Fossliåsen 2, 7507 Stjørdal