Fosslia skole

Fosslia skole

Fosslia skole er en offentlig grunnskole fra 1. - 7. trinn og ligger i ytterkanten av sentrumskjernen i Stjørdal kommune. Med våre 425 elever er vi den største barneskolen i kommunen.

Skolen har egen skolefritidsordning fra 1. - 4. trinn.

Elevene ved Fosslia skole går videre til Stokkan ungdomsskole etter 7. trinn og begynner der sammen med elever fra Halsen barneskole og Kvislabakken skole.

Skolens visjon er:

Fremragende læring i trygge omgivelser.

 I tillegg har skolen to «klubbregeler» som sier følgende (og som alle elevene kjenner godt!):

  • Vi er på skolen for å lære.
  • Vi er snille med hverandre.

Satsingsområder 2019/2020:

  • Fagfornyelsen
  • Ipad og digitale ferdigheter
  • FUS-prosjektet (Funksjonell skriving de første skoleårene) i samarbeid med NTNU og Skrivesentret.

Skolen samarbeider med de to idrettslagene Remyra IL og Stjørdals Blink IL, i tillegg til Halsen skolekorps og kulturskolen i Stjørdal. Skolen har også et samarbeid med Kindseth gård gjennom GSPR (Gården som pedagogisk ressurs).

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole

 

Besøk oss gjerne på facebook

Adresse

Fossliåsen 2, 7507 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Fosslia skole
E-post
Telefon 74 82 29 10
Åge Pedersen
Rektor
E-post
Telefon 74 82 29 10
Fosslia SFO
Telefon 74 82 29 14
Astrid Eide
Leder
E-post
Telefon 74 82 29 14