Forradal skole

Forradal skole

Forradal skole ligger ca 25 km øst for Stjørdal sentrum i naturskjønne omgivelser i bygda Forradal.

Forradal skole utgjør sammen med barnehagedelen og SFO Forradal oppvekstsenter. Vi har naturen som nærmeste nabo, noe vi vet å utnytte. Uteområdet er både stort og variert og dette området deler vi også med barnehagen.

Forradal skole er en fådelt skole der 1-2, 3-4 og 5-7 går sammen i 3 grupper. Dette skoleåret er det 39 elever ved skolen. Vår skole leverer elever til Hegra Ungdomsskole.

Skolens visjon er:

Trygghet, tillit og trivsel. Et godt sted å være - et godt sted å lære.

Vi  har fokus på tidlig innsats, det å gi gode mestringsopplevelser og kapasitet til å være tett på elevene.

Skolen legger også stor vekt på samarbeid mellom gruppene/trinnene med felles samlinger, avslutninger og aktiviteter hvor alle er med og bidrar.

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleskyss

SFO - skolefritidsordning

Finn ansatt - søk på navn eller skole


Besøk oss gjerne på facebook

Adresse

Forradalsvegen 1150, 7520 Hegra

Kartpunkt

Kontakt

Forradal skole
E-post
Telefon 74 80 20 80
Toril Irene Rødde
Rektor
E-post
Telefon 980 16 410
Forradal SFO
Mobil 940 01 836
Kirsten Aasan
Daglig leder
E-post