Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Vi tilbyr spesialundervisning til voksne som har behov for å utvikle og/eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, eller som har mangelfull grunnskoleopplæring. 

Opplæringstilbudet gis til voksne personer med:

 • Ervervet hjerneskade (hjerneslag, hjerneblødning, trafikkskade og lignende).
 • Språk- og talevansker
 • Syn- og hørselshemminger
 • Lese- og skrivevansker
 • Psykiske vansker
 • Multifunksjonshemming
 • Matematikkvansker
 • Utviklingshemming
 • Mangelfull grunnskoleopplæring
 • Generelle lærevansker
 • Autisme

Tilbudet er gratis. Opplæringen gis som enetimer eller i mindre grupper, og tilpasser den enkeltes behov.

Slik søker du

Du søker om spesialundervisning ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Søk om tilrettelagt voksenopplæring

Dersom du ikke kan søke elektronisk eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss på Stjørdal voksenopplæringssenter
 

Retten til spesialundervisning er lovfestet i opplæringslova §4A-2.

Kontakt

Kjersti Rolfsnes Mjøen
Adjunkt m/tilleggsut
E-post
Telefon +47 97 54 49 70
Herborg Skorpe Skjolden
Fagleder
E-post

Adresse

Post- og besøksadresse:
Stjørdal voksenopplæringssenter
Myrvegen 1
7500 Stjørdal