Hjelpemidler

Hjelpemidler

Ved lån av hjelpemidler skiller vi på varig behov og midlertidig behov.

Varig behov

Har du en varig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du søke om varig utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Fysio- og ergoterapitjenesten kan være behjelpelig med å vurdere og beskrive ditt behov. For å komme i kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten, må du søke om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjema eller ringe Forvaltningskontoret

Søk om helse- og omsorgstjenester

Midlertidig behov

Har du midlertidig behov for tekniske hjelpemidler, kan du låne utstyr fra kommunens hjelpemiddellager. Ta kontakt med hjelpemiddellageret i åpningstiden. Hjelpemiddellageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidlene til forflytning og daglig aktivitet, som toalettforhøyere, dusj- og toalettstoler og manuelle rullestoler. Ved behov for krykker, ta kontakt med et apotek eller forhandler av sykepleieartikler.

Hvor lenge kan du låne?

Hjelpemiddellageret låner ut hjelpemidler i inntil tre måneder. Utlån skjer ved enkel registrering.

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Hjelpemiddellageret er også mottakssted for NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Større hjelpemidler fra NAV kan etter avtale kjøres ut av kommunens hjelpemiddelteknikere. 

Pris

Tjenesten er gratis. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk, må det leveres tilbake da hjelpemiddelet er folketrygdens eller kommunens eiendom.

Kontakt

Servicetorget
Telefon 74 83 35 00
Hjelpemiddellageret
Telefon 74 80 44 28

Åpningstid
Hjelpemiddellageret er åpent mandag og onsdag 12:00 - 15:00.

Adresse
Yrkesvegen 6, 7500 Stjørdal (inngangsdør i undergangen).

Hjelpemiddeltekniker:
Telefon 415 50 420

 

Kartpunkt