Hjelpemidler

Hjelpemidler

Det er mulig å låne hjelpemidler til å leve et mest mulig selvstendig liv. Hjelpemidler for kortere perioder kan du låne av kommunen.

Ved lån av hjelpemidler skiller vi på varig behov og midlertidig behov.

Varig behov

Har du en varig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du søke om varig utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen kan være behjelpelig med å vurdere og beskrive ditt behov. For å komme i kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten, må du bruke felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Trenger du hjelp til å søke, ta kontakt med Velferdsveiledning.

Midlertidig behov

Har du midlertidig behov for tekniske hjelpemidler, kan du låne utstyr fra kommunens hjelpemiddellager. Ta kontakt med hjelpemiddellageret i åpningstiden. Hjelpemiddellageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidlene til forflytning og daglig aktivitet, som toalettforhøyere, dusj- og toalettstoler og manuelle rullestoler. Ved behov for krykker, ta kontakt med et apotek eller forhandler av sykepleieartikler.

Hvor lenge kan du låne?

Hjelpemiddellageret låner ut hjelpemidler i inntil tre måneder. Utlån skjer ved enkel registrering.

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Hjelpemiddellageret er også mottakssted for NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Større hjelpemidler fra NAV kan etter avtale kjøres ut av kommunens hjelpemiddelteknikere. 

Pris

Tjenesten er gratis. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk, må det leveres tilbake da hjelpemiddelet er folketrygdens eller kommunens eiendom.

Akutt reparasjon av hjelpemidler

På nav.no finner du kontaktinformasjon til teknisk tjeneste hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Kontakt

Hjelpemiddellageret
Telefon 74 80 44 28

Åpningstid
12.00–15.00 mandag og onsdag

Adresse
Yrkesvegen 6, 7500 Stjørdal (inngangsdør i undergangen).

Hjelpemiddeltekniker:
Telefon 415 50 420
Vi har telefontid 08.00–11.00 og 12.00–14.00 mandag til fredag