Velferdsveiledning

Velferdsveiledning

Riktig hjelp til riktig tid.

  • Har du behov for velferdstjenester fra det offentlige? 
  • Eller er du pårørende til noen som har behov for velferdstjenester fra det offentlige? 

Da er velferdsveiledningen her for deg!  

Oversikt over rettigheter og tjenestetilbud 

Det kan være utfordrende for den som trenger hjelp eller pårørende å få oversikt over rettigheter og tilbud. Hos velferdsveiledningen kan du diskutere saken din, og få informasjon om veien videre. Vi har god oversikt over lovverket, og god kunnskap om hvilke tjenester som finnes både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå samt relevante, private velferdstjenester.  

Du kan diskutere saker anonymt på prinsipielt grunnlag med oss, eller mer spesifikt med samtykke fra den det gjelder.  

Personvern

Vi har høyt fokus på personvern, og håndterer personsensitive opplysninger i henhold til lovverket. 

Slik søker du om velferdstjenester 

Det er ett, felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Vi kan også hjelpe deg å fylle ut søknadsskjema. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Tverrfaglig kompetanseteam

Vi har to tverrfaglige kompetanseteam i regi av Velferdsveiledning som kan bistå i saker der barn, unge og voksne trenger bistand fra hjelpeapparatet.

Her kan du lese mer om tverrfaglig kompetanseteam.

Veiledning 

Tiltakstrappa

Handlingsveileder (Når barn og unge trenger hjelp)


 

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Mobil 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag kl. 09.15 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.00.
Onsdager er telefonen stengt.

Adresse

Stjørdal rådhus
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

 Åpent 10.00 - 14.00 mandag - fredag