Lager i Håmmårsbukta friluftslivsområde

Lager i Håmmårsbukta friluftslivsområde

Lag og foreninger kan søke om å leie lager i Håmmårsbukta friluftsområde.

Håmmårsbukta friluftslivsområde er ett stort friområde i Stjørdal kommune, lokalisert på Skatval ikke langt fra Steinvikholmen slott. Området er ett tidligere militært område som gikk under navnet Steinvik lager. Området har sjølinje og flott natur, men er også sterkt preget av militærhistorisk anlegg fra 2. verdenskrig da tyskerne bygget lager her.

Her kan du lese mer om Håmmårsbukta friluftslivsområde.

Leie av lager/bygg

Byggene som kan leies er underjordiske lager, såkalte stoller. Lagrenes størrelse er i underkant av 200 m2. De er oppført i betong og har kun enkelt strømopplegg. Leietaker må regne med å bruke avfukter/ventilasjon i bygget i og med at det er underjordiske bygg. Hvilket av lagrene/plassering på bygg i området du/dere ønsker å leie, kan du føre opp som ønske fra 1 til 3 i søknaden. Nummer på byggene finner du på dette kartet:

 

Kart over Håmmårsbukta - Klikk for stort bildeLagerbygg til leie markert med rød ring. Status 02.01-23

 

Hvem kan søke om å leie lager/bygg?

De som kan søke om leie er lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer. Vi vil gjerne høre hvilken aktivitet organisasjonen har, brukergruppe og aldersspenn på medlemmer.

Leiekritereier

  • Leieperiode er 4 år.
  • Leiepris 600 kroner per måned, uten strøm.
  • Oppstart av leieperiode etter avtale.
  • Ingen privat lagring eller fremleie tillatt.
  • Ingen lagring eller privatiserende aktivitet utenfor bygget.
  • Ingen tiltak utenfor/i friområdet er tillatt.

 

Slik søker du

Det er mulig å søke så lenge det er ledig lager.

Søk om leie av lager i Håmmårsbukta

 

Informasjon om statlig sikrede friluftslivsområder

Håmmårsbukta friluftslivsområde er ett av kommunens seks statlig sikrede friluftslivsområder. Det betyr at staten via Miljødirektoratet har bidratt til kjøp av området under forutsetning at området brukes til og tilrettelegges som friluftsområde. Ordningen krever at en del retningslinjer som sikrer intensjonen følges. Kommune må blant annet ha aksept fra Miljødirektoratet til tiltak på området. Dette går på alt fra tynning og skjøtsel av vegetasjon til anlegning av tilrettelegging. Området skal alltid være åpent for allmenheten og det skal være gratis å bruke selve friområdet. Privatiserende anlegg eller bruk tillates ikke for nettopp å sikre allmenhetens uhindrede tilgang til området. Slik som alle friområder (utmark) skal området være fritt for motorisert ferdsel.

Så leietakere kan fritt bruke friområde på lik linje med andre brukere, men det vil ikke tillates lagring utendørs eller egne (privatiserende) utendørs tiltak.

Kontakt

Elin Aune
Fagarbeider
E-post
Telefon +47 46 81 07 02

Adresse

Svevegen, 7510 Skatval