Luftfartsforum

Luftfartsforum

Luftfartsforum skal arbeide aktivt for utvikling av Trondheim lufthavn Værnes, for å bidra til verdiskaping og vekst i Trøndelag, og for å fremme regionen som et attraktivt reisemål og bosted.

 

Aktører i samarbeidet

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Stjørdal kommune
 • Trøndelag historiske Norge
 • NHO Trøndelag
 • Avinor
 • Næringsalliansen for Trøndelag
 • Sintef
 • Innovasjon Norge
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Nord universitetet
 • NTNU
 • Equinor
 • Næringsforeningen i Værnesregionen
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Visit Trondheim

Styringsgruppen

 • Berit Rian, Næringsalliansen for Trøndelag
 • Tor Jakob Reitan, Stjørdal kommune
 • Marit Helene Stigen, Avinor
 • Kristian D. Hauge, Trondheim kommune
 • Erlend Solem, Trøndelag  fylkeskommune
 • Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv
 • Tord Lien, NHO Trøndelag
 • Prosjektleder Øyvind Rinbø, TFK

 

   

Siste fra Luftfartsforum

19. august: Ny rute fra Trondheim Lufthavn Værnes til Manchester!

31. mai: Ny rute fra Trondheim Lufthavn Værnes til Reykjavik!

7. april: Ny ruteåpning fra Trondheim Lufthavn Værnes til Berlin!

Kontakt

Børge Beisvåg
Næringsforeningen i Trøndelagsregionen
E-post