Luftfartsforum

Luftfartsforum

Luftfartsforum skal arbeide aktivt for utvikling av Trondheim lufthavn Værnes, for å bidra til verdiskaping og vekst i Trøndelag, og for å fremme regionen som et attraktivt reisemål og bosted.

Aktører i samarbeidet

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trondheim kommune
 • Stjørdal kommune
 • Trøndelag historiske Norge
 • NHO Trøndelag
 • Avinor
 • Næringsalliansen for Trøndelag
 • Sintef
 • Innovasjon Norge
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Nord universitetet
 • NTNU
 • Equinor
 • Næringsforeningen i Værnesregionen
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Visit Trondheim

Styringsgruppen

 • Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen  
 • Tor Jakob Reitan, Stjørdal kommune
 • Marit Helene Stigen, Avinor
 • Kristian D. Hauge, Trondheim kommune
 • Konrad Pütz , Trøndelag  fylkeskommune
 • Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv
 • Marte Løvik, NHO Trøndelag
 • Prosjektleder Øyvind Rinbø, Trøndelag Fylkeskommune

 

   

Bærekraft - fossilfri luftfart innen 2050

Aktørene i norsk luftfart står samlet bak et ambisiøst mål om en fossilfri luftfartsbransje innen 2050. Parallelt jobbes det med å redusere klimapåvirkningene fra luftfarten på andre måter. 

Luftfarten muliggjør møter mellom mennesker

Fly er den tryggeste måten å reise på, og ofte den raskeste. I Norge er luftfarten av avgjørende betydning på grunn av de store avstandene, til dels krevende fremkommelighet og vår beliggenhet helt i utkanten av Europa. Bosetting, helse, idrett og kultur sikres gjennom luftfarten i mange deler av Norge og gjør det mulig for familie og venner å møtes selv om avstandene er store.

Luftfarten er også viktig for næringslivet, spesielt eksportindustrien, oljesektoren og reiselivet, og er av avgjørende betydning for at internasjonale virksomheter skal etablere seg i Norge. Rundt 60 000 arbeidstakere er direkte og indirekte sysselsatt i luftbransjen.

Samtidig vet vi at utslipp fra norsk luftfart står for omtrent 2 prosent av CO2-utslippene her til lands i tillegg til andre typer klimapåvirkninger. Det er derfor viktig å jobbe for en mer bærekraftig luftfart, og Norge har satt seg ambisiøse mål.

Det norske kortbanenettet er ideelt for elektrifisering av luftfarten. Vi har mange korte ruter mellom mindre flyplasser tilpasset mindre fly og med lave passasjertall.

Tilgang på fornybar energi, verdens mest elektrifiserte bilpark og et fremragende forskningsmiljø med SINTEF i spissen forsterker denne muligheten. Alt ligger derfor til rette for at vi kan bli et pionerland i det grønne skiftet innenfor luftfarten.


Visste du at klimautslippene per passasjerkilometer er redusert med over 50 prosent de siste tjue årene?

 

Hvor bærekraftig kan vi fly? Muligheter og utfordringer med alternativer til fossilt brennstoff

Det finnes i dag fire hovedalternativer til rent fossilt brennstoff for fly.

 • elektriske fly
 • hydrogen
 • hybrider
 • bærekraftig flydrivstoff (SAF)

Elektrifisering av flytrafikken vil føre både til mindre utslipp og mindre støy. Regjeringen la frem en ny luftfartsstrategi i januar 2023 hvor de ønsker å legge til rette for slike flygninger allerede i løpet av 2024, og de første rutene kan se dagens lys i 2027-2028.

Batterielektriske fly er i dag først og fremst aktuelt for korte ruter med begrenset trafikkgrunnlag.

Den viktigste grunnen til dette er at dagens batterier ikke er energitette nok, og er store og plasskrevende. På lengre strekninger vil det derfor være behov for bærekraftig drivstoff som kan erstatte fossilt drivstoff.

Hydrogen har derimot mye høyere energitetthet enn batterier. Flytende hydrogen kan dessuten etterfylles raskt og enkelt i motsetning til batterier som må lades, noe som er tidkrevende og gir lang tid på bakken.

Utfordringen med hydrogen er at den ikke er en energikilde, men kun en energibærer. Det betyr at hydrogenet må produseres, og for at det hele skal bli bærekraftig, må det produseres uten utslipp av klimagasser – et stort tema i seg selv. Den er dessuten plasskrevende å lagre.


Visste du at allerede i 2015 fløy Airbus med et elektrisk fly over den engelske kanal, en strekning på over 70 km?

Et hybrid-elektrisk fly drives via en kombinasjon av elektrisitet fra batterier eller en annen elektrisk energilagringskilde og en forbrenningsmotor. Hybridløsninger kan blant annet løse utfordringen med at fly må ha en reservekapasitet dersom omstendigheter gjør at flyet må lande på en annen flyplass.

Fly i lufta - Klikk for stort bilde

Biodrivstoff har vært i bruk i norsk luftfart siden 2009. Noen av utfordringene her er tilgangen samt prisgapet mellom fossilt og bærekraftig flydrivstoff. I august 2021 var prisgapet på 15 kroner per liter for interkontinentale flygninger.

 

Kan droner bidra til å redde klimaet?

I regjeringens nye luftfartsstrategi pekes det på at droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. 

 

Bærekraftfokus på flyplassene

Avinor drifter landets 43 statlig eide lufthavner, og spiller derfor en sentral rolle i arbeidet med å omstille luftfarten til en fossilfri fremtid.  

Trondheim lufthavn Værnes er akkreditert på nivå 3+  i den frivillige bransjeordningen Airport Carbon Accreditation (ACA 3+). Lufthavnen tilrettelegger godt for miljøvennlige transportmuligheter til og fra flyplassen, bilparken som benyttes av Avinor er elektrifisert, og andre aktører involveres aktivt i klimaarbeidet ved lufthavnen.

Omstillingen til fossilfri luftfart vil også kreve store investeringer i infrastrukturen ved lufthavnene de neste tiårene.

Bærekraftig luftfart PP-presentasjon (PPTX, 811 kB)

Kilder: avinor.no, sintef.no, TU.no, regjeringen.no

Siste fra Luftfartsforum

31. mars 2023: Feiret 20 år med direkterute til Amsterdam med KLM

Velkommen til Luftfart 2023 - Trøndelag som motor i det grønne skiftet 1. mars

19. august 2022: Ny rute fra Trondheim Lufthavn Værnes til Manchester!

31. mai 2022: Ny rute fra Trondheim Lufthavn Værnes til Reykjavik!

7. april 2022: Ny ruteåpning fra Trondheim Lufthavn Værnes til Berlin!

Kontakt

Børge Beisvåg
Næringsforeningen i Trøndelagsregionen
E-post
Mobil 90 66 97 39