For politikere

For politikere

Denne siden er et oppslagsverk spesielt for politikere med informasjon om arbeidsvilkår, regler og rutiner, avtaler, godtgjøring, møteplaner m.m. 

Reglement

Delegeringsreglement (PDF, 2 MB) 

Digitalt delegeringsreglement (kf.no) 

Folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 (PDF, 5 MB) 

Godtgjørelse til folkevalgte 2019-2023 (PDF, 2 MB) 

 

Nyttige lenker

  • Kommuneloven gjelder fra konstituerende møte i kommunestyret 03.10.2019                                                                                                               
  • Forvaltningsloven                                                                                                                                                                                                               
  • Offentlighetsloven                                                                                                                                                                                                             
  • Forskrift til offentleglova
  • Kommunens sentralforbund KS                                                                                                                                                                                         
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Statistisk sentralbyrå
  • Kommunal rapport

 

Skjema: