Andre planer

Andre planer

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

 

Kultur

Kulturplan (PDF, 3 MB)

Omsorg

Boligsosial handlingsplan 2020 - 2023 (PDF, 927 kB)

Habiliterings- og rehabiliteringsplan 2019 - 2021 (PDF, 634 kB)

Helse- og omsorgsplan (PDF, 7 MB)

Strategiplan for velferdsteknologi i Stjørdal 2020 - 2023 (PDF, 349 kB)

Oppvekst

Handlingsplan Vold i nære relasjoner (PDF, 925 kB)