Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Stjørdal kommunestyre vedtok 05.11.2020 i sak 95/20 kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Dokumentet skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen (mål og strategier), samt gi føringer for arbeidet innenfor de forskjellige kommuneområdene.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 - vedtatt 05.11.2020 (PDF, 9 MB)

Kommunestyrets behandling av sak 95/20 (PDF, 5 MB)

 

Forarbeider

Disse dokumentene ble lagt fram for politisk behandling i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsutkast 29.04.2020 - Formannskapets forslag (PDF, 496 kB) 

Politisk behandling - Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - utlegging til offentlig ettersyn (PDF, 292 kB)

Høringsuttalelser Kommuneplanens samfunnsdel  (PDF, 14 MB)

Høringsutkast 05.03.20 - Kommunedirektørens forslag (PDF, 2 MB) (ikke vedtatt lagt ut på høring)

Vedtatt planprogram etter kommunestyrets behandling 14.02.2019 (PDF, 595 kB)