Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal.

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

Hvordan komme i kontakt med oss?

På telefon når du oss ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på telefon 74 83 35 00 i kommunens åpningstid mandag-fredag kl 08:00 - 15:00. 

Send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med epost. For sensitive personopplysninger, brev og dokumenter, benytt tjenesten eDialog som er en sikker kanal.

For å få hjelp av oss må du sende en henvisning, som fortrinnsvis blir utarbeidet i samarbeid med barnehage eller skole.

Henvisning til PPT

 

Hvordan jobber vi?

Vi jobber med systemarbeid og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi kan jobbe med enkeltbarn, grupper, klasser eller trinn. Vi bruker blant annet veiledning, observasjon, lek, samtaler, forelesninger, workshops, testing og kartlegging på ulikt nivå i vårt arbeid. PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Følg oss gjerne på Instagram: pptivarnesregionen

 

PPT i Værnesregionen er organisert i to team:

Barnehageteam

Skoleteam


Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for videregående skoler

PPT for videregående opplæring

 

Nyttige nettsider:

udir.no - Spesialundervisning

Opplæringslova - kapittel 5. Spesialundervisning

Læreplaner

Kontakt

Kristin Hognestad
Leder
E-post
Telefon 988 33 885

Adresse

Besøksadresse: Stjørdal Rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Postadresse: Værnesregionen PPT, postboks 133, 7501 Stjørdal

Kartpunkt