Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler.

PPT er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

Hvordan komme i kontakt med oss?

På telefon når du oss ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på tlf. 74 83 35 00 i kommunens åpningstid mandag-fredag kl 08:00 - 15:00. 

Send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med epost. For sensitive personopplysninger, brev og dokumenter, benytt tjenesten eDialog som er en sikker kanal.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber med systemarbeid og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi kan jobbe med enkeltbarn, grupper, klasser eller trinn. Vi bruker blant annet veiledning, observasjon, lek, samtaler, forelesninger, workshops, testing og kartlegging på ulikt nivå i vårt arbeid. PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere

For å få hjelp av oss må det sendes en henvisning, som fortrinnsvis utarbeides i samarbeid med barnehage eller skole.

Henvisningsskjema

 

PPT i Værnesregionen er organisert i tre team:

Førskoleteam

Grunskoleteam

Team for videregående opplæring

 

Nyttige nettsider:

udir.no - Spesialundervisning

Opplæringslova - kapittel 5. Spesialundervisning

Læreplaner

Adresse

Besøksadresse: Stjørdal Rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Postadresse: Værnesregionen PPT, postboks 133, 7501 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Turid Skumsvoll
Leder
E-post