Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal.

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

Kontakt oss

Du når oss på telefon ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på telefon 74 83 35 00 mandag-fredag klokken 09.00-15.00. 

Send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med epost. For sensitive personopplysninger, brev og dokumenter, benytt tjenesten eDialog som er en sikker kanal.

For å få hjelp av oss må du sende en henvisning, som fortrinnsvis blir utarbeidet i samarbeid med barnehage eller skole.

Henvisning til PPT

Slik jobber vi

Vi jobber med systemarbeid og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi kan jobbe med enkeltbarn, grupper, klasser eller trinn. Vi bruker blant annet veiledning, observasjon, lek, samtaler, forelesninger, workshops, testing og kartlegging på ulikt nivå i vårt arbeid. PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Følg oss gjerne på Instagram: pptivarnesregionen

PPT i Værnesregionen er organisert i to team:

Barnehageteam

Skoleteam


Videregående skoler

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for videregående skoler.

PPT for videregående opplæring (trondelagfylke.no)

Nyttige nettsider

Spesialundervisning (udir.no)

Opplæringslova - kapittel 5. Spesialundervisning

Læreplaner

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 74 83 35 00

Telefonen er betjent fra klokken 09.00 til 15.00 mandag til fredag.

Kristin Hognestad
Leder
E-post
Telefon 98 83 38 85

Adresse

Besøksadresse:
Stjørdal rådhus
Kjøpmannsgata 9

Postadresse:
Værnesregionen PPT
postboks 133
7501 Stjørdal