Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Trygghetspakken

Stjørdal har siden 2017 hatt tjenesten Trygghetspakke i drift. Trygghetspakken består av ulike teknologier innenfor områdene medikamenthåndtering, digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi.

Her finner du mer informasjon om trygghetspakken

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting. Teknologien går fort framover, ta kontakt med kommunen for mer informasjon om hvilke teknologiske hjelpemidler vi kan tilby.

Informasjonsfilm om trygghetspakken


Eksempler på teknologi som du kan kjøpe selv eller søke Nav hjelpemiddelsentralen om. Vi gir veiledning:

  • Automatisk styring av lys, varme, dører, vinduer og vann
  • Bevegelsessensor for å slå på lys
  • Komfyrvakt og brannalarm
  • Automatisk medisindispenser
  • Huskehjelpemidler
  • Trappeassistent
  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Kameratilsyn

Slik søker du

Kommunen vurderer ditt behov for, og gir veiledning i, valg av teknologi. Du kommer i kontakt med oss via felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Planer

Værnes Respons

I april 2019 åpnet Værnes Respons som er responssenter for tekniske varsler fra helsetjenesten i Værnesregionen. Etter hvert også andre kommuner i Trøndelag.

Les mer om Værnes Respons

Responssenteret er samlokalisert med regionens legevakt, i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Løsningen har integrasjon med elektronisk pasientjournal, og videresender varsler til mobile enheter.

Etableringen av Værnes Respons fører til at regionen er rigget til å digitalisere pleie- og omsorgstjenestene med riktig ressursbruk.

Responssenteret har sitt daglige virke i Stjørdal helsehus. Målet er at helsehuset skal være et laboratorium for utprøving og igangsetting av velferdsteknologi.

Whereby - app

For pårørende som ønsker videokommunikasjon med sine nærmeste kan de benytte nettbrett eller smarttelefon ved å laste ned APPen Whereby. Nettleser kan også brukes ved at pårørende kan registrere seg og lage ID i Whereby.

Brukerveiledning Whereby (PDF, 521 kB)