Badeplasser

Badeplasser

Stjørdal kommune har fire kommunale friområder hvor det er bademuligheter. 

Hellstranda friområde

Håmmårsbukta friluftsområde

Molovika friområde

Storvika friluftsområde

Badeplassene ligger ved sjøen. På alle disse områdene er det offentlig toalett og på noen er det utplassert redningsbøye. 

Badetemperatur

På yr.no finner du oversikt over badetemperaturer i Norge.

Ønsker du å bade i ferskvann, husk at bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Vår unike allemannsrett til å benytte utmark forutsetter også allemannsplikten, så vis hensyn til hverandre, dyrene og naturen. Ferdsel skal ikke skje på innmark, som hustomter, gårdsplasser, dyrka mark og jorder. Les mer om hvor du kan bade på Miljødirektoratets nettsider. Du finner også informasjon om bading i friluftsloven.