Badeplasser

Badeplasser

Stjørdal kommune har fire kommunale friområder hvor det er bademuligheter. 

Hellstranda friområde

Håmmårsbukta friluftsområde

Molovika friområde

Storvika friluftsområde

Badeplassene ligger ved sjøen. På alle disse områdene er det offentlig toalett og på noen er det utplassert redningsbøye. 

Om du lurer på badetemperaturen så finner du badetemperatur på Badetassen Stjørdal. Badetassen er en automatisk temperaturavleser i vann. Den er satt ut der det er ca 2-5 m vanndybde. Her finner du Badetassen Stjørdal

Ønsker du å bade i ferskvann, husk at bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Vår unike allemannsrett til å benytte utmark forutsetter også allemannsplikten, så vis hensyn til hverandre, dyrene og naturen. Ferdsel skal ikke skje på innmark, som hustomter, gårdsplasser, dyrka mark og jorder. Les mer om bading på Miljødirektoratets nettsider eller i friluftsloven.