Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Stjørdal har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. 

Du kan søke barnehageplass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra høsten. Om du søker ny plass eller ønsker bytte av barnehage er det samme dato og samme skjema. Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt. 

Ved bytte av barnehage vil systemet automatisk sende en oppsigelse ved at ny plass godkjennes.

Søk barnehageplass

Du må bruke Chrome eller Edge som nettleser.

Dersom du har søkt barnehageplass før årsskiftet, må du søke på nytt. Alle søknader som er mottatt før årsskiftet blir slettet.
 

Veiledning til foresatte:

Hvordan søke, endre eller si opp barnehageplass i Vigilo

Du må registrere en søknad for hvert barn. Du må søke minst tre barnehager. Før du søker, kan det være lurt å lese barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider.

Vedtekter og reglement for kommunale barnehager (PDF, 403 kB)
 

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på med MinID eller BankID. 

Svar kan påregnes fra uke 17.

Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke  mister du plassen.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn via ID-porten i Foresattportalen i Vigilo for å endre eller si opp barnehageplassen. Logg inn OAS.
 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Stjørdal kommune. Vi vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren.Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom vi ikke gir klager medhold, skal vi sende klagen til klageinstansen.

Ta gjerne kontakt med oppvekstkontoret hvis du har spørsmål.