Hvem er vi?

Hvem er vi?

Enhet Barn og Ungdom har ansvar for en stor del av det forebyggende barn- og ungdomsarbeidet i Stjørdal kommune.

Enheten jobber på system- og individnivå. Vi består av tjenester som har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Enhetens hovedfokus er at de som har eller som står i risiko for å utvikle problemer skal få hjelpen tidligst mulig, tidlig innsats. Dette betyr at terskelen for å få hjelpen skal være lav og tjenestene lett tilgjengelige.

Alle kan ta kontakt med oss for å få hjelp, ungdom, foreldre og andre hjelpetjenester.

Ring, send e-post

eller benytt henvendelsesskjemaet:

Henvendelse til barn og ungdom

Nyttige nettsider:

Dinutvei.no

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NKS Veiledningssentre

Barn og unge som trenger hjelp?