Kommunestyret 2023 - 2027

Stjørdal kommune har et kommunestyre på 37 medlemmer som er valgt av kommunens innbyggere. Kommunestyret er kommunens høyeste politiske organ.

​Hvilke politiske utvalg kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene til utvalgene.

Etter kommuneloven er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.

 

Her finner du oversikt over medlemmer og varamedlemmer som er valgt til kommunestyret for 2023 til 2027:

Kommunestyret - se medlemmer og varamedlemmer