Om Stjørdal Voksenopplæringssenter

Om Stjørdal Voksenopplæringssenter

Stjørdal Voksenopplæringssenter er en "Vi-skole" med 3 avdelinger og fokus på godt læringsmiljø og inkludering av elever/deltakere og ansatte.

For å ivareta god kvalitet i opplæringstilbudet har vi dyktige ansatte med tverrfaglig kompetanse. 

Vi gir opplæring i:
 

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Grunnskole for voksne

Spesialundervisning for voksne

Stjørdal Voksenopplæringssenter har ansvar for å arrangere norskprøver (skriftlig og muntlig), samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven. Disse prøvene avvikles flere ganger i året og aktuelle datoer publiseres fortløpende. Det er mulig å søke fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap og til å ta avsluttende prøver. Dette må du søke om og ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter for mer informasjon. 

Elevtallet per mai 2023 er ca. 190 elever, men dette varierer veldig gjennom skoleåret.

Søknad om særskilt tilrettelagt  voksenopplæring

Krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer

Skoleruta - ferie og fridager

Kontakt

Stjørdal voksenopplæringssenter
E-post
Telefon 74 83 36 90
Marte L Kvernmark Tiller
Fagleder
E-post
Telefon 40 40 43 71

Åpningstider

08:00 - 15:00 mandag - fredag

Adresse

Myrvegen 1, 7500 Stjørdal