Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Areal og miljø  (PDF, 894 kB)

Barnehager

Feieavgift, slokkeutstyr og andre tjenester VRBRT  

Helse- og omsorgstjenester

Idrettshaller

Idrettsanlegg og grøntområder

Kulturskole

Kunstgressbanen

Renovasjon (innherredrenovasjon.no)

Skolefritidsordning (SFO)

Slamtømming

Svømmehallen

Tilkoblingsavgift vann og avløp

Torget og gategrunn

Årsavgift vann og avløp