Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Arealforvaltning (PDF, 730 kB)

Barnehager

Feieavgift (PDF, 158 kB)

Idrettshaller (PDF, 718 kB)

Idrettsanlegg og grøntområder (PDF, 412 kB)

Kulturskole

Kunstgressbanen (PDF, 416 kB)

Omsorg (PDF, 332 kB)

Renovasjon

SFO

Slamtømming (PDF, 96 kB)

Svømmehallen (PDF, 540 kB)

Tilkoblingsavgift vann og avløp (PDF, 122 kB)

Årsavgift vann og avløp (PDF, 42 kB)