Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Areal og miljø  (PDF, 894 kB)

Barnehager

Feieavgift, slokkeutstyr og andre tjenester VRBRT  

Idrettshaller

Idrettsanlegg og grøntområder

Kulturskole

Kunstgressbanen

Omsorg (PDF, 255 kB)

Renovasjon

Skolefritidsordning (SFO)

Slamtømming

Svømmehallen

Torget og gategrunn

Tilkoblingsavgift vann og avløp

Årsavgift vann og avløp