Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Arealforvaltning (PDF, 732 kB)

Barnehager

Feieavgift (PDF, 158 kB)

Idrettshaller (PDF, 588 kB)

Idrettsanlegg og grøntområder (PDF, 411 kB)

Kulturskole

Kunstgressbanen (PDF, 418 kB)

Omsorg (PDF, 92 kB)

Renovasjon

SFO

Slamtømming (PDF, 97 kB)

Tilkoblingsagvift vann og avløp (PDF, 122 kB)

Årsavgift vann og avløp (PDF, 42 kB)