Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Her finner du oversikt over alle kommunale gebyrer og leiepriser for 2024.

Barnehager

Feieavgift, slokkeutstyr og andre tjenester VRBRT 

Helse- og omsorgstjenester

Idrettshaller

Idrettsanlegg og grøntområder

Kulturskole

Kunstgressbanen

Plan- og bygningstjenester og oppmåling

Renovasjon (innherredrenovasjon.no)

Skolefritidsordning (SFO)

Slamtømming

Svømmehallen

Tilkoblingsavgift vann og avløp

Torget og gategrunn

Årsavgift vann og avløp