Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Tilkoblingsavgift vann og avløpPrisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Areal og miljø  (PDF, 313 kB)

Barnehager

Feieavgift, slokkeutstyr og andre tjenester VRBRT  

Helse- og omsorgstjenester

Idrettshaller

Idrettsanlegg og grøntområder

Kulturskole

Kunstgressbanen

Renovasjon (innherredrenovasjon.no)

Skolefritidsordning (SFO)

Slamtømming

Svømmehallen

Tilkoblingsavgift vann og avløp

Torget og gategrunn

Årsavgift vann og avløp