Priser, avgifter og gebyrer

Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar priser på en rekke tjenester vi yter overfor innbyggere og næringsliv.  

Prisene oppdateres ved årsskiftet, og ved eventuelle endringer i løpet av året.

Arealforvaltning (PDF, 312 kB)

Barnehager

Brann- og redningstjenesten - andre tjenester (PDF, 140 kB)

Feieavgift (PDF, 45 kB)

Idrettshaller (PDF, 718 kB)

Idrettsanlegg og grøntområder (PDF, 412 kB)

Kulturskole

Kunstgressbanen (PDF, 416 kB)

Omsorg

Renovasjon

SFO

Slamtømming (PDF, 49 kB)

Svømmehallen (PDF, 540 kB)

Torgleie og gategrunn (PDF, 60 kB)

Tilkoblingsavgift vann og avløp (PDF, 72 kB)

Årsavgift vann og avløp (PDF, 43 kB)