Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse for barn og unge

Vi har to psykologer for barn og unge i Værnesregionen. Vår hovedoppgave er å fremme god psykisk helse og forebygge uhelse.

Vi samarbeider tett med helsestasjonen, skolehelsetjenesten og andre tjenesteytere i kommunen. Vi jobber både på systemnivå og med behandlingstilbud for en avgrenset målgruppe. 

Vennligst ingen Helseopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt pr telefon 

Kontakt psykologer

 

Systemarbeid

Samtaletilbud hos psykolog – Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi

Gruppetilbud barn og unge

Vi har flere gruppetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager eller har opplevd noe vanskelig. Gruppene drives i samarbeid mellom ulike enheter i kommunen.
 

Mestringskurs for ungdom

Tankesnakk

BAPP

Treffpunkt

Møtestedet

ART

Jente- og guttegrupper


Kommunen skal i følge helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også psykiske helsetjenester.

Andre tjenester med fokus på psykisk helse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Ungdomskontakten 

Værnesregionen PPT