Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse for barn og unge

Vi er fire psykologer som arbeider med barn og unge i Værnesregionen. Vår hovedoppgave er å fremme god psykisk helse og forebygge uhelse.

Vi samarbeider tett med helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre tjenesteytere i kommunen. Vi jobber på systemnivå og med behandlingstilbud rettet mot avgrensede målgrupper.

Vår deltagelse i ulike fora knyttet til systemarbeid er hovedsakelig digital slik at vi utnytter ressursen best mulig og kan ha stor fleksibilitet i vår tjeneste

Kontakt psykologtjenesten:

Henvendelser til psykologtjenesten skjer digitalt. For samtaletilbud se under hvert enkelt tilbud eller gå direkte til vårt henvendelsesskjema. 

På grunn av stor pågang og lange ventelister tar vi inntaksstopp på samtaletilbudene Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi og Psykisk helseteam for unge/UP-team frem mot jul. Vi beklager dette! 

Henvendelser vedrørende systemarbeid

Vennligst ingen helseopplysninger på sms og epost.

 

Gruppetilbud barn og unge

Vi har flere gruppetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager eller har opplevd noe vanskelig. Gruppene drives i samarbeid mellom ulike enheter i kommunen.
 


Kommunen skal i følge helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også psykiske helsetjenester.

Andre tjenester med fokus på psykisk helse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Ungdomskontakten 

Værnesregionen PPT