Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse for barn og unge

Det psykiske helse til barn og unge ivaretas av mange aktører og består av ulike tiltak og tilbud, og omfatter både forebyggende tiltak og behandlingstilbud. 

Hvem kan du snakke med ?

 

 

Råd og nyttig ressurser

 

 

Øyeblikkelig hjelp

Er situasjonen kritisk, ring 113 umiddelbart

 

 

 

Tilbud

Kommunen tilby gruppetilbud for barn og ungdom med psykiske plager eller vanskelige situasjoner, samt individuell oppfølging. 

 

 

Koordinering og informasjon

Riktig hjelp til riktig tid

 

 

Aktivitet

Aktivitet er avgjørende for god psykisk helse hos barn og ungdom. Engasjering i ulike aktiviteter bidrar til trivsel og mestring.