Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse for barn og unge

Vi er to psykologer som arbeider med barn og unge i Værnesregionen. Vår hovedoppgave er å fremme god psykisk helse og forebygge uhelse.

Vi samarbeider tett med helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre tjenesteytere i kommunen. Vi jobber på systemnivå og med behandlingstilbud rettet mot avgrensede målgrupper.

Vår deltagelse i ulike fora knyttet til systemarbeid er hovedsakelig digital slik at vi utnytter ressursen best mulig og kan ha stor fleksibilitet i vår tjeneste

Kontakt psykologtjenesten

Henvendelser til psykologtjenesten skjer digitalt. For samtaletilbud ta kontakt med helsesykepleier på din skole. 

Henvendelser vedrørende systemarbeid

Vennligst ingen helseopplysninger på sms og epost.

 

Gruppetilbud barn og unge

Vi har flere gruppetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager eller har opplevd noe vanskelig. Gruppene drives i samarbeid mellom ulike enheter i kommunen.
 


Kommunen skal i følge helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også psykiske helsetjenester.

Andre tjenester med fokus på psykisk helse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Psykososialt kriseteam

Ungdomskontakten 

Værnesregionen PPT