Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vi vil høre din mening.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier slik de er i dag? Dette, og mer til, skal vi ta stilling til når vi rullerer kommuneplanens arealdel.

Planprogram kommuneplanens arealdel - forslag til høring (PDF, 2 MB)

Innspillveileder kommuneplanens arealdel - forslag til høring (PDF, 2 MB)

Politisk behandling - Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart og høring av planprogram (PDF, 2 MB)

Dersom du har lyst til å bidra i prosessen er det to frister du må forholde deg til:

25. juni 2020 er det frist for å komme med merknader til planprogrammet og innspillveilederen. Disse dokumentene er oppskriften på hvordan vi skal jobbe med rullering av arealdelen. Hvis du har synspunkter på hvordan kommunen skal vurdere og prioritere ulike arealformål er det her du må fortelle oss det.

29. oktober 2020 er det frist for å komme med innspill til selve planarbeidet. Vi ønsker å høre fra deg som ønsker en annen arealbruk enn den som er vist i kommuneplankartet i dag, og deg som mener at et område har så store kvaliteter slik det er i dag at det ikke bør endres eller bygges ned. Husk at det vanligvis er omtrent åtte år mellom hver gang kommuneplanens arealdel rulleres, så her gjelder det å tenke langsiktig.

Vi har laget en innspillveileder (PDF, 2 MB) for å hjelpe deg som vil komme med innspill til arealdelen. Her kan du finne informasjon om hvordan kommunen vil vurdere og prioritere forslag om endret arealbruk. I innspillveilederen er det også sjekklister for hvilken informasjon innspillene må inneholde, og informasjon om hva du ikke trenger å ta med i innspillet.

Det kan bli endringer i planprogrammet og innspillveilederen som følge av merknader i høringsperioden fram til 25. juni. Etter planen skal kommunestyret vedta endelig versjon av planprogram og innspillveileder på møte 10. september 2020. Dersom du kommer med innspill til planen før dette kan det være lurt å sjekke vedtaket for å se om det er behov for å gjøre endringer i innspillet.

Innsending

Merknader til planprogram og innspillveileder merkes med «merknad til planprogram/innspillveileder for kommuneplanens arealdel»

Innspill til planarbeidet merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel [gnr/bnr]»

Dersom du har både merknad til planprogram/innspillveileder og innspill til planarbeidet ber vi om at disse sendes hver for seg. Også hvis du har flere innspill om endret arealbruk på ulike steder eller til ulike formål ber vi om at disse sendes hver for seg.

Her kan du skrive dine merknader og innspill til kommuneplanens arealdel

Eller send til: Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - enhet arealforvaltning, postboks 133, 7501 Stjørdal, eller til: postmottak@stjordal.kommune.no.

Trenger du mer tid?

Det er mulig å be om utsatt frist. Ta kontakt før 25. juni / 27. oktober dersom du har behov for mer tid, så kan vi avtale en ny frist.

Spørsmål

Dersom du lurer på noe som du ikke finner svar på i planprogrammet eller innspillveilederen er det bare å ta kontakt.

Epost: postmottak@stjordal.kommune.no

Telefon: 74 83 35 00. Våre åpningstider er 08:00 - 15:00 mandag til fredag.